Fényvisszaverő energiahatékony lapostetők

2872

A hűvös tetők (az angol „cool roof” kifejezésből fordítva) olyan tetők, amelyek rendkívül hatékonyan tükrözik vissza a napsugárzást, ugyanakkor infravörös hullámhosszakon is hőenergiát sugároznak vissza.

A hűvös tetőknek kiemelkedően magas a napfényvisszaverő képességük és magas a hőemissziós képességük. Felületi hőmér­sékletük alacsony, még közvetlen nap­fényben is.

Előnyök

 • Javított komfortérzet az épületen belül a nyári hónapokban.
 • Kevesebb energia szükséges a légkondi­cionáláshoz az épületen belüli helyisé­gek hűtéséhez nyáron.
 • Az egész épület burkolatának jobb az energiahatékonysága.
 • Csökkent hőszigethatás (a hősziget kife­jezés alatt azt a jelenséget értjük, hogy a városokban keletkező hőmérséklet magasabb, mint a vidéki területeken).
 • A tető felépítési rendszerének és az alatta lévő tartószerkezeteknek nagyobb a stabilitása, mivel a magas nyári hőmér­séklet hatása enyhül (kevesebb mozgás, tágulás, repedés stb.).
 • A vízszigetelő lemez várható élettar­tama hosszabb, mivel az alacsony felü­leti hőmérséklet nagymértékben csök­kenti a természetes hő okozta öregedési folyamatot.
 • A fotovoltaikus panelek hatékonysága megnövekszik. A tetőknél nyáron, ha a felületi hőmérséklet alacsonyabb, a fotovoltaikus panelek közel a csúcstel­jesítményüket nyújtják, ezáltal maxi­mális energiatermelést biztosítanak. Az ezen a területen végzett, nyilvános­ságra hozott kutatások szerint, amennyiben a környező felületi hőmérsékletet 25 °C-on lehet tartani, a hagyományos fotovoltaikus panelek hatékonysága a legjobb az energia előállítására.

A magas napfényvisszaverő képességű felület a beeső napsugárzás nagy részét visszatükrözi, így hűvösebb marad a fel­színen. A világos színek, különösen a fehér, nagy napfényvisszaverő képesség­gel rendelkeznek. Mértékét 0-tól 1-ig vagy százalékban határozzák meg.

Mi az a termikus emisszió?

A termikus(hő) emisszivitás annak mér­téke, hogy egy anyag/felület mennyire képes eloszlatni a hőt. A magas hőemis­sziós besorolású felületnek az a tulajdon­sága, hogy hatékonyan sugározza a hőt a környezetbe. A szintetikus vízszigetelő lemezek (PVC-P és TPO/FPO), a fényvédő bevonattal ellá­tott polimer-bitumenes lemezek mind magas hőemisszióval bírnak.

Mit jelent az SRI- (solar reflectance index) érték?

Egy érték az anyag/felület reflexiós és emis­sziós tulajdonságai kombinációjának megha­tározására és mérésére. A napvisszaverődés és a termikus emissziós tényezők együttes hatását az ASTM E1980 szabvány szerint mérik, és három szélsebességi viszony (ala­csony, közepes, magas) alapján számítják ki.

Az SRI értéket százalékban adják meg. Minél magasabb az SRI-érték, annál ala­csonyabb a napfénynek kitett felület hőmér­séklete. (Megjegyzés: mivel ez a számítási módszer referenciaértékeken/felületeken ala­pul, az eredmény meghaladhatja a 100%-ot).

LEED

A LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) a nagy teljesítmé­nyű, környezetileg fenntartható épületek minősítési rendszere. A LEED tanúsítás az épület egészére vonat­kozik, igazolva annak környezeti hatá­sait és fenntarthatóságát. Ezt az 1990-es évek elején az USA-ban fejlesztették ki, és Magyarországon a Magyar Környezettuda­tos Építés Egyesülete vezette be 2009-ben.

A tanúsítási rendszer a különböző kategó­riákra odaítélt kreditek sorozatán alapul, pontosabban a hűvös tetők pontokat sze­rezhetnek a tanúsítás érdekében:

 • 1. kategória fenntartható helyszínek
 • Kredit 7.2 Hősziget-hatás – Tető

A hőszigethatás csökkentése érdekében a kész tető:

 • SRI-értéke legyen ≥ 78 (legfeljebb 15%-os lejtésű tetők esetén)
 • SRI-értéke ≥ 29 (15%-nál nagyobb lej­tésű tetők esetén)

Széles termékválaszték

A Mapei sokféle hűvöstetős vízszigetelő rendszert állít elő, amelyek mindegyikét a Modenai Egyetem és a Reggio-Emilia Egyetem EELab – Energiahatékonysági Laboratóriuma teszteli. A cég a nagy fényvisszaverő képességű, energiahatékony lapostető szigetelések területén is széles termékkínálatot, a meg­felelő kiválasztáshoz pedig teljes körű szak­tanácsadást nyújt a szakemberek számára.

Ahol nem lehet a hagyományos lemezes szigeteléseket alkalmazni, ott a Mapei az AQUAFLEX ROOF PLUS HR-t ajánlja, amely megoldásnak számos előnye van. Az AQUAFLEX ROOF PLUS HR deponálása rendkívül egyszerű, a termék húsz kg-os kannás kiszerelésben érhető el, a gépi szó­rás lehetősége pedig igencsak meggyor­sítja a kivitelezést, és a tető azon részein is könnyen bedolgozható, amelyek a szerelvé­nyek miatt csak nehezen hozzáférhetők.

A fenntarthatóság és a környezetvédelem szempontjából nézve ugyancsak előnyös az AQUAFLEX ROOF PLUS HR haszná­lata. Mivel az elkészült felület igen magas napfényvisszaverési indexszel rendelkezik, az ezzel készült tetőbevonatok majd fele akkora mértékben melegszenek csupán át, mint a hagyományos megoldásokkal kivi­telezett felületek. Így az üzemben tartás, különösen, ami az épület klimatizálását jelenti, jelentősen gazdaságosabb, illetve az épületben tartózkodók számára is kom­fortosabbakká válnak a belső terek.

Ipacs András
termékvonal felelős