Építőipar csúcsra járatva

491
Modern Vállalkozások Programja – IKT tanácsadók országszerte

Akár hatezer milliárd forintra, vagy annál is nagyobbra emelkedhetne a hazai éves építőipari piac a mostani – üvegplafonnak tekintett – ötezer milliárdról. A kulcs a vállalatok folyamatainak szervezettségében és a digitalizációban rejlik.

Ma még a beruházásonként változó összetételű alvállalkozói csoportok munkájának összehangolása, a munkaerő-deficit, az állandó fluktuáció, valamint a folyamatok szervezetlensége és a korszerű menedzsmentrendszerek hiánya nehezítik az ügyet. Pedig a digitalizációra szándék, forrás, tudás, segítség egyaránt létezik, többek között a Modern Vállalkozások Programjának szakmai részvételével.

Az építőipar az idei esztendőben várhatóan meghaladja a válság előtti utolsó teljes esztendő, a 2019. év adatait és eléri az 5 ezer milliárd forintos beruházási álomhatárt. Ez a hatalmas összeg a szakértők szerint egyben a hazai piac jelenlegi felső korlátja is egyben, azzal együtt is, hogy az építőipart messze nem sújtotta olyan mértékben a recesszió, mint a többi szektort. A folyamatos konjunktúra, amely már közel egy évtizede tart, az építőipart még inkább a hazai gazdaság egyik, stratégiailag legkiemelkedőbb húzóágazatává tette.

Czimbalmos Levente szakmai vezető, Modern Vállalkozások Programja

Adott esetben akár húsz százalékkal többet, azaz a jelenleg elképzelhetetlen volumenű hatezer milliárd forintot vagy még nagyobb bővülést is elérhetne azonban a piac mérete, ha hatékonyabban működnének az építőipari vállalkozások” – mondja Czimbalmos Levente, a Modern Vállalkozások Programjának (MVP) szakmai vezetője.

A Programban szinte valamennyi alágazatból megtalálhatók cégek, több ezer vállalkozás digitális transzformációját támogat­tuk vagy követtük elejétől a végéig közvetlen közelről. A tapasztalat az, hogy minél nagyobb és komplexebb egy vállalkozás, ugyanarról a pontról, azonos digitális státuszról indulva annál látványosabb lehet a fejlődés és ezzel együtt a szektor teljesítményéhez való hozzájárulás is. Egy digitálisan éretlen cég esetében átlagosan legkevesebb 20-30%, de inkább magasabb növekedésről számolhatunk be rögtön, akár a fejlesztéseket követő első évben. Különösen igaz lehet ez az építőiparra, ahol az ágazat a középerős digitális ranghelyét szinte kizárólag az alkalmazott eszközöknek és – persze szintén fontos – szigetszerű célszoftvereknek, semmint a korszerű és integrált üzleti megoldásoknak köszönheti.

Így segít a Modern Vállalkozások Programja

A Modern Vállalkozások Programjának fő célkitűzése a vállalkozások korszerű, elsősorban infokommunikációs technológiák iránti érzékenyítése, szemléletformálása. A kiterjedt tanácsadói hálózat, a rendezvények és a „vállalkozz digitálisan” weboldal (www.vallalkozzdigitalisan.hu) a vállalkozások tájékozódását, fejlődését segíti, amely által a versenyképességük is javulhat. A Program tehát alapvetően díjmentes szolgáltatásokkal, digitális eszközök bevezetésére ösztönzi a hazai cégeket. Amellett, hogy célja a hazai digitális szemléletformálás, a digitalizáció népszerűsítése a vállalkozások körében, és tevékenységével kaput nyit a vállalkozások számára efelé, egyfajta világítótorony szerepet is betölt a szervezet: segít eligazodni a vállalkozásoknak a digitalizációt érintő fejlesztési lehetőségek és támogatások terén.

A rendelkezésre álló emberi, anyagi és infrastrukturális erőforrásokból akár további 20-30%-os hatékonyságnöveke­dést is el lehetne érni, ha a munkafolyamatokat és menedzsmentet sikerülne optimalizálni és automatizálni. A szervezettség, a digitális fejlesztések radikálisan rövidíthetnék a projektvárólistákat – ma legalább fél évet kell várni bármilyen beruházás indítására a kapacitáshiány miatt – ami számos esetben az elégtelen kapacitás-kihasználtságon, a fájdalmasan drága holtidőkön, továbbá sok esetben pusztán az ágazati vállalkozások munkafolyamat- és projektmenedzsmentjének fejlesztésén múlik. Tervezettebb munkával kiiktathatók lennének a csúszások, az indokolatlan, hónapokra szóló leállások. Az építőiparban most a szezonalitás és az erőforrások rendelkezésre állása a fő szervezőerő, de a folyamatszervezés és -menedzsment ezen túlmenően rendkívül alacsony színvonalon áll. A digitális készlet- és erőforrás-gazdálkozás valamint a projektmenedzsment a három olyan terület, ahol digitális megoldásokkal ugrásszerű fejlődés lenne elérhető a szakember szerint, akinek a megoldási javaslatáról alább még lesz szó.

DIGITÁLIS SZÁLLÍTÓLEVÉL ÉS MOBILRÓL KÖVETHETŐ ESZKÖZNYILVÁNTARTÁS

Tamás Tibor kereskedelmi igazgató, BauApp Kft.

Az építőipar digitalizációja emellett a cégvezetőkön, a szemléletváltáson múlik. „A szektorban a lehető legegyszerűbb formában kell elindítani a változást. A teljes hazai építőipari spektrum számára kellenek fejlesztések, a 330 ezer embert foglalkoztató ágazat munkavállalóinak, az alvállalkozóknak szó szerint a kezébe kell adni a megoldást, amivel ők is hatékonyabban tudnak hozzájárulni egy-egy kivitelezés sikeréhez” – mondja Tamás Tibor, a 2018 óta piacon lévő, és több száz építőipari vállalkozásnak digitális innovációkat fejlesztő BauApp Kft. kereskedelmi igazgatója.

Mit jelent ez a gyakorlatban? Az építőipar digitalizációját két erős trend jellemzi ma: a feladat- és dokumentumkezelést, valamint az eszközgazdálkodás informatikai támogatását igénylik a vállalkozások. Előbbi esetében azt szeretnék, hogy minden munkavállaló számára elérhető legyen az átlátható tervdokumentáció és feladatlista. A kivitelezés során a jól elosztott, követhető, riportolható feladatok ugyanis megkönnyítik és felgyorsítják az információáramlást, valamint kiküszöbölik a félreértésből fakadó rossz munkavégzést. Az aktuális, folyamatosan frissített tervek birtokában gyorsabban készülnek el a beruházások. A másik trend, amely a vállalkozások viszonylag keskenyebb rétegét érinti, az eszközgazdálkodás digitalizációja. Az általában 3-5 építőipari projekten párhuzamosan dolgozó vállalkozások több száz eszközzel bírnak, a helyszínek mellett központi raktárral, vagy akár mozgó készletekkel is. Ezek folyamatos nyilvántartása egyszerűen automatizálható, az egyedi azonosítóval ellátott termékek pedig mobilról utánkövethetők. Így minden érintett pontosan tudja, melyik eszköz szabad vagy éppen hol, milyen munkára van befogva.

Nagyon kevés cég ült fel eddig viszont az új hullámra, ami az építőanyag-gazdálkodás, a szállítólevél digitalizálása. Az elmúlt időszak jobbára az építőanyagok áráról és készleteiről, elérhetőségéről szólt az építőiparban. A kivitelezéseken ugyanakkor sok esetben nincs olyan nyilvántartás, ami up to date állapotot adna a kiszállított anyagokról. A papír alapú szállítólevelek példányai, a kézzel ráírt megjegyzésekkel egyetemben kézen-közön jutnak csak el az irodáig, ami időveszteség és elavult megoldás. A cég által kínált megoldás révén közvetlenül raktárra vehetők a kiszállított tételek, a papírmunkát automatizáló szoftver kiváltja a manuális részeket azzal, hogy a pénzügy, a beszállító és az átvevő számára is azonnal elérhetővé teszi a dokumentumokat, ami alapján követhetők az építőanyagok.

HETI EGY NAP MUNKAIDŐ MEGSPÓROLHATÓ

Természetesen nem minden haladó megoldás szükséges miden kkv számára, a kisebbeknek elegendő a hibalistázó, jegyzőkönyvező, feladatnyilvántartó informatikai támogatás, míg a közép- és nagyvállalati kategóriában már értelmezhető előnyökkel járnak a komplexebb fejlesztések is, véli Tamás Tibor, akinek a tapasztalatai szerint az érintett kollégák esetében akár a munkaidő 15-20%-a is felszabadítható egy jó digitális megoldással, tehát heti egy napot nyerhetnek vele a dolgozók. Szélesebb kitekintésben, a profit felől közelítve ez azt jelenti, hogy a teljes projekt költségvetésének akár 5-8%-át meg lehet spórolni egy jó digitális megoldással, ami már bőven 7-8 számjegyű összeget is jelenthet. Mindezt ráadásul rendkívül rövid idő alatt, kedvező költségek mellett: egy közepes méretű építőipari vállalkozásnak havi szinten 100-200 ezer forintos díjtétel mellett működő, a feladatokat a fent említett módon automatizáló, a cégre szabott megoldás akár hetek alatt bevezethető. Amiben már az emlegetett képzés, edukáció is benne van.

A Modern Vállalkozások Programjának eredményei 2021-ben

A digitalizáció az egyik leggyorsabban, ha ma már nem a leggyorsabban megtérülő beruházás – erősít rá az elhangzottakra a tapasztalataik alapján Czimbalmos Levente. Az elmúlt években tizennégyezernél is több vállalkozás digitalizációjához hozzájáruló program tanácsadói eddig több mint húszezer hazai kis- és középvállalkozással vették fel a kapcsolatot. Az általuk nyújtott díjmentes audit és fejlesztési koncepció az érintett vállalkozásnak nyújtott segítséget az első vagy a következő lépés megtételéhez a digitalizáció útján. A szervezet a szigorú kritériumok alapján minősített informatikai szolgáltatókról adatbázist vezet, ezáltal az ajánlott és igénybe vehető IT termékekről és szolgáltatásokról naprakész információkkal rendelkezik, amit meg is oszt az érintett vállalkozásokkal. Jelenleg már ezernél több validált beszállító informatikai megoldását kínálja az auditon részt vevő cégeknek az egyedi, cégre szabott fejlesztési tervekben.

Támogatott tartalom