Digitalizálás, digitális folyamatok,
digitális átállás
A digitalizálás kezdetben a meglevő termékek digitális formára történő konverzióját jelentette, például ha beszkenneltük a rajzunkat. A következő lépés volt a digitális folyamatok*, amikor a folyamatok innovációjával új lehetőségek adódtak, elsősorban az internet megjelenésével. Például távolról követhető a betonozás vagy egy hagyományos ajánlatot azonnal el lehet küldeni. A digitális átállás egy rendszerszintű változást jelöl, ahol a társadalom (jelen rovat szempontjából
az ingatlan üzletág, ezen belüli az építőipar) szereplői újrastrukturálódnak a digitális lehetőségek által.
* Az angol Digitization és digitalization fogalmak fordításánál a legtöbb szótár ugyanazt a fogalmat használja, a digitalizálást. Mi az utóbbi fogalmat a digitális folyamatok szóval különböztetjük meg.
BIMA BIM olyan CAD-alapú tervezés-módszertani folyamatok és irányelvek alkalmazásának összessége, amely lehetővé teszi az építmények létrehozásában és üzemeltetésében érdekelt szereplők (építtetők, tervezők, kivitelezők, üzemeltetők) számára a valóságnak megfelelő virtuális térben történő együttműködést és információátadást, illetve a releváns adatok gyors és hatékony megjelenítését. A „BIM” betűszó eredetileg a „Building Information Modeling” kifejezés kezdőbetűiből keletkezett, vagyis többletinformációval rendelkező, virtuális, háromdimenziós modellek készítését jelentette.
A betűszó „M” betűje manapság sokszor inkább a „Management” szót jelöli. A Building Information Management fogalom egy olyan folyamatra utal, ahol a modellezésen és a modellelemek attribútumokkal való feltöltésén túl a rendszer használata az életciklus összes fázisán keresztül átível. Ennek alapja az Épületinformációs Modell (Building Information Model), más néven BIMmodell.
A továbbiakban a „BIM” betűszót a „Building Information Management” (épületinformáció menedzsment) rövidítéseként használjuk.
Forrás: BIM kézikönyv. 1. kötet. Lechner Tudásközpont.
http://lechnerkozpont.hu/doc/terbeli-szolgaltatasok-attekintes/lechner-tudaskozpont-bim-kezikonyv-1-kotet-1-kiadas.pdf
Big DataAz egyre fejlettebb és intelligensebb „okos” eszközök és azok összekacsolása elképesztően nagy mennyiségű „adatot termel”.
A „Big Data” tulajdonképpen döntési szabályok gyűjteménye és alkalmazása (az adatfeldolgozás egy olyan módja), ahol nagymennyiségű, sokrétű és strukturálatlan adatról van szó. (Pl. egy videomegosztó nem Big Data, hiába nagy a fájlok mérete…).
Tehát a Big Data különböző „tudásterületeket” egyesít a nagy mennyiségű adat adminisztrációja, szervezése és kezelése területén. Ma már az épületek mérési rendszerei nagy mennyiségű adatot biztosítanak, ha ezeket egy nagyobb ingatlan portfolióban kezeljük a Big Data módszerekkel kell azt megtenni.
Digital Twin- Digitális ikertestvérA digitális iker egy fizikai objektum, folyamat vagy szolgáltatás digitális ábrázolása. A digitális iker digitális mása lehet egy tárgynak a fizikai világban, mint például sugárhajtómű vagy szélerőművek, vagy akár nagyobb tárgyak, például épületek vagy akár egész városok.
A digitális ikertechnológia is felhasználható a folyamatok replikálására annak érdekében, hogy adatokat gyűjtsön róla, hogy megjósolja teljesítményét.
A digitális iker lényegében egy olyan számítógépes program, amely valós adatok alapján olyan szimulációkat hoz létre, amelyek képesek megjósolni egy termék vagy folyamat teljesítményét. Ezek a programok integrál(hat)ják az IoT-t, a mesterséges intelligenciát és a szoftverelemzést a jobb eredmény érdekében. (https://www.twi-global.com/technical-knowledge/faqs/what-is-digital-twin)
Élhető városOlyan település, ahol a gyalogosok és kerékpárosok számára megfelelő közlekedési feltételek biztosítottak, továbbá a szabadidő eltöltésére magas minőségű és volumenű kulturális, társasági és rekreációs lehetőségek állnak rendelkezésre.
EnablerekOlyan, adat- és informatikai infrastruktúra, amelyre
különféle szállítók, cégek, szolgáltatók vagy mások által fejlesztett szolgáltatások és megoldások épülhetnek.
Fenntarthatóság1987-ben definiálta az ENSZ a fenntartható fejlődést, ami „anélkül elégíti ki a jelen szükségleteit, hogy veszélyeztetné a jövő generációk lehetőségét saját igényeik kielégítésére”.
GIS (Geographic Information System / geoinformatikai rendszer)Olyan számítógépes rendszerek, amelyek térbeli és földrajzi adatok leképezésére, tárolására, feldolgozására, elemzésére, kezelésére és megjelenítésére alkalmasak.
Interface, felhasználói felületA szolgáltatások, rendszerek vagy eszközök és használóik közötti interakció helyszíne, ami információt jelenít meg és döntéseket tesz lehetővé.
IoTA „dolgok internete” fogalom – angolul Internet of Things (IoT) – egyrészt azt írja le, hogy a számítógép, a személyi számítógép („PC”) adott alkalmazási területeken egyre inkább „eltűnik” és szerepét „intelligens tárgyak, dolgok” veszik át. Ahelyett, hogy (mint jelenleg) a számítástechnikai eszköz az ember figyelmének a központjában áll, a „dolgok internete” szinte láthatatlanul, észrevétlenül kell, hogy szolgálja az embereket, anélkül, hogy zavarná őket.
Másrészt fizikai megvalósítás során a „dolgok internete” az egyedileg azonosítható fizikai objektumok, eszközök összekapcsolását is jelöli egy internethez hasonló struktúrában. A hálózati struktúra nem csak „embereket köt össze”, hanem dolgokat, eszközöket is. Az „okos eszközök” kommunikálnak egymással, pl. a klasszikus példa szerint a mosógép akkor indul el, amikor az elektromos hálózat terhelésétől függően a legolcsóbb az áram. Építőiparban elsősorban az intelligens házak esetén terjednek, például IoT CO2 -mérő, amely lehetőséget ad, hogy közvetlenül szabályozza a levegőellátást a teremben levő emberek száma szerint.
Gyakran az eszközök (dolgok) RFID-val történő automatikus azonosítását tekintik az IoT alapjának, ugyanakkor az eszközök azonosítását számtalan egyéb kódolás teszi lehetővé, továbbá szenzorok, jeladók, stb. bővítik az állapotok rögzítésének valamint a műveletek végrehajtásának lehetőségeit.
Interoperabilitás
(azaz kölcsönös átjárhatóság):
A rendszerek és az alapjukat képező üzleti megoldások adatcserére, valamint információk és ismeretek megosztására való képessége.
MAAS (Mobility as a Service)A teljes városi közlekedés egy integrált szolgáltatásként működik a személyautók, buszok, kerékpárok és számos egyéb közlekedési eszköz igénybevételével
MobilitásEmberek mozgásának, közlekedésének, valamint eszközök mozgatásának, közlekedtetésének képessége és lehetősége.
SAAS (Software as a Service / szolgáltatott szoftver)A szolgáltatott szoftver olyan üzleti, informatikai és szolgáltatási modell, amelyben a szoftver és a hozzá tartozó adatok nem helyben, hanem távszolgáltatásként, felhő alapú infrastruktúrában működnek. A használók helyi felületeken (klienseken) keresztül érik el a szolgáltatásokat.
UX (User experience / Felhasználói élmény)A használók és szolgáltatások közötti interakciók, felületek és kapcsolódási pontok összessége.