A PERI szenzoraival meghatározható a beton hőmérséklete és érettsége

A PERI InSite Construction betonérettség kalkulátor és építési hőmérséklet-ellenőrző eszköz olyan megoldást kínál az építőiparnak, amelynek segítségével optimalizálhatók a betonozási folyamatok.

A PERI InSite Construction (ISC) készlet mérőeszköze és szenzorai a beton hőmér­sékletének és érettségének hatékony vizs­gálatát teszik lehetővé, így nemcsak időt lehet megtakarítani, de a költségek is csök­kenthetők. A készlet a beton különböző pontjain digitális érzékelők segítségével méri az anyag hőmérsékletét, az adato­kat pedig egy webes alkalmazáson keresz­tül továbbítja közvetlenül a felhasználó­nak, így a mérési pontok időigényes kézi leolvasására nincs szükség. Az ISC elő­nye, hogy a hőmérséklet-érzékelő kábelek a betonozást megelőzően bármely terüle­ten rögzíthetők.

Az alapkészlet egy mérő­szekrényből, egy, az internetkapcsolat megteremtéséhez szükséges beépített köz­ponti egységből, öt hőmérsékleti mérő­egységből, 100 méter hosszú hőmérsék­let-érzékelő kábelből és egy környezeti hőmérő egységből áll.

OPTIMALIZÁLHATÓ BETONOZÁSI FOLYAMATOK

A rendszer azonnal jelzi, ha a beton hőmérséklete magasabb vagy alacso­nyabb a kívántnál, így időben elvégezhe­tők a szükséges intézkedések. Tömegbeton készítésénél ellenőrizni lehet a mag és a külső rétegek közötti hőmérséklet-különb­séget, így csökkentve a hőhatás okozta repedéseket. A hőmérséklet-mérési folya­mat is segít a betonérettség és a kizsaluzás ideális időpontjának meghatározásában, ezáltal a zsaluzat kihasználtsága és igény­bevételi ideje is optimalizálható. A kizsa­luzás korai elvégzésével vagy a zsaluzási anyag mennyiségének csökkentésével időt és költséget lehet megtakarítani. Ráadásul az ISC hőmérséklet-érzékelő kábel hasz­nálata magasabb betonminőséget garan­tál. A fenntarthatóságot szem előtt tartva alkotta meg a PERI az ISC készletet, mivel a rendszer használata után nem maradnak a betonban elemek, adó- és vevőkészülé­kek, áramköri lapok.

HELYFÜGGETLEN, VALÓS IDEJŰ KIÉRTÉKELÉS

Az ISC Webes Applikációnak köszönhetően a rögzített adatok valós időben elemezhetők az optimális betonozási eredmény elérése érdekében.

Az ISC webes alkalmazásának köszönhe­tően időtől és helytől függetlenül lehet ele­mezni a mért adatokat, ráadásul különböző típusú eszközökről is elérhető az alkalma­zás. Az intuitív kezelőfelülettel rendel­kező alkalmazás valós idejű adatokat nyújt a betonozási folyamatról és a beton érett­ségéről. Az alkalmazás irányítófelülete az ügyfél egyedi igényei szerint konfigurál­ható. Az előre beállított értékek elérése­kor a rendszer automatikus értesítést küld, ráadásul egy másik értesítési, illetve egy blogfunkció is segít átláthatóvá tenni a kommunikációt a projektcsapaton belül, míg a digitális jelentések megkönnyítik a dokumentációt.

PERI ISC betonérettség kalkulátor és építési hőmérséklet-ellenőrző eszköz folyamatosan méri a beton hőmérsékletét. Az eszköz telepítése nagyon egyszerű: a betonozás előtt a zsaluzatba kerül.

KÖNNYŰ HASZNÁLAT

Az ISC minden zsalurendszerrel kompa­tibilis és egységes rendszert alkot a teljes betonozási folyamat során. A mobilkom­munikációs hálózaton keresztüli működés széles körű lefedettséget biztosít, a folya­matos adatátvitel miatt nem kell tartani a költséges leállásoktól. Az ISC mérőegy­sége gyorsan feltölthető az ISC mérőszek­rényében vagy közvetlenül a hálózatról.

 

 

www.peri.hu