Dr. Zagorácz Márk a BIM TOWN innovációs színpadán

Az elmúlt év végén tartották a BIM egyik legnagyobb európai rendezvényét a BIM World-ot Münchenben, ahol bemutatásra kerültek a legújabb trendek és fejlesztések. Magyar BIM Szövetség (MABIM) képviselői és a Lechner Tudásközpont munkatársai aktív résztvevői voltak a rendezvénynek. Úti beszámolójukat a Lechner Tudásközpont weblapján tették közzé, amelyből szemlézünk.

A LEGKORSZERŰBB TERMÉKEK SEREGSZEMLÉJE

A kiállítás több mint 6000 négyzetméterén a legnagyobb iparági szereplők képviseltették magukat. A szoftvergyártók, az informatikai fejlesztők és a különböző szolgáltató cégek standjain bemutatták a legújabb és legkorszerűbb fejlesztéseket és termékeket.

Nagy számban jelentek meg a gyors és hatékony épületfelmérésre, az adatmenedzsmentre, illetve az AR/VR technológiára szakosodott cégek, míg a felhőalapú szolgáltatások különböző felhasználási módjait bemutató megoldások szinte általánossá váltak. Ezzel párhuzamosan az is kirajzolódott, hogy az egyre nagyobb számítási igénnyel bíró feladatok miatt a közeljövőben várhatóan jobban elterjed a nagyteljesítményű szerverparkok távoli eléréssel történő alkalmazása. Érdekes tapasztalat volt, hogy az űrfelvételek általános jellegű felhasználására már külön üzletág jött létre, és a szolgáltatókon keresztül akár az előző napról készült adatok is egyre könnyebben hozzáférhetővé válnak.

SPECIÁLIS FEJLESZTÉSEK

Emellett megfigyelhető volt az is, hogy elindult az iparágon belül egy specializálódás: nagyon sok, egy-egy konkrét igényt kielégítő fejlesztéssel lehetett találkozni. Ilyen például a szlovén Nervtech cég által bemutatott megoldás, amely az infrastruktúra BIM nyújtotta lehetőségeire fókuszál úgy, hogy közben képes kezelni az épület- és a városmodelleket is. Fejlesztésükkel arra próbálnak választ adni, hogy egy új útszakasz tervezése közben hogyan lehet előre azonosítani és kijavítani azokat a tervezési hibákat, amelyeket az emberi tényező befolyásol, és amelyek csak a valós felhasználás közben derülnének ki. Az általuk fejlesztett vezetésszimulátor segítségével a tesztelést végző felhasználók valós időben, különböző látási, időjárási és forgalmi viszonyok között bejárhatják a tervezett útszakaszt.

Ez a fejlesztés azért is kifejezetten érdekes, mert egy olyan felhasználási módot mutat be, amelyre a BIM szó hallatán legkevésbé gondolna az ember. Kíváncsian várjuk, hogy az önvezető járművek fejlesztésébe hogyan tud majd bekapcsolódni ez a kutatási irány.

KONFERENCIÁK

A kiállítás mellett zajló konferencia előadásai három fő szekcióban folytak. A legmarkánsabban megjelenő témák az adatgyűjtés és adatmenedzsment, a digitális kivitelezéstámogatás, az infrastruktúra BIM, az épület- és városmodell kapcsolata, valamint a szabványosítás voltak. Kiderült, hogy nemzetközi szinten hasonló problémákba ütköznek a cégek: mindenki küzd a munkaerőhiánnyal, a szabályozás hiányával és a nemzetközi szabványok implementálásával.

Mindenhol komoly problémát jelent továbbá, hogy az általános BIM-es ismeretek még nem terjedtek el elég széles körben az építésügy és építésgazdaság szereplői között.

A felhasználási trendeket megfigyelve egyértelműen körvonalazódik, hogy a tervezésben egyre sűrűbben alkalmazzák az épületinformációs modellezést, ugyanakkor több felhasználási mód során (mint például az épületüzemeltetés) még nem használják ki kellőképpen a technológiában rejlő lehetőségeket.

BIM TOWN INNOVÁCIÓS SZÍNPAD

Az előadásokkal párhuzamosan a BIM TOWN innovációs színpadon a kelet-közép-európai országok BIM szövetségei mutatkoztak be. Az előadók jellemzően a megvalósult vagy folyamatban lévő projektekről és a szabályozás érdekében tett lépésekről beszéltek, ugyanakkor kormányzati szintű fejlesztésekről csak nagyon kevesen tudtak beszámolni. Hazánkat dr. Zagorácz Márk képviselte a Lechner Tudásközpont és a – rendezvény hivatalos partnereként megjelenő – Magyar BIM Szövetség nevében. Előadásában ismertette a magyarországi BIM helyzetét, illetve a Lechner Tudásközpont építésügyhöz kapcsolódó BIM-es fejlesztéseit.

A több mint 5000 főt megmozgató rendezvény egyik tanulsága, hogy az óriás tech cégek is kezdik felismerni az építőipari digitalizációban rejlő lehetőséget. Az idei rendezvényen rendkívül hangsúlyosan vett részt a Microsoft, az Oracle pedig még tovább erősítette iparági jelenlétét további fejlesztések felvásárlásával és egységes környezetbe olvasztásával. Az általuk bemutatott fejlesztések jellemzően a felhőalapú megoldásokra, informatikai hálózatok építésére és üzemeltetésére, a digitális építőipari folyamatok integrációjára és optimalizálására, valamint az IoT eszközök építőipari felhasználására irányulnak.

 

Zagorácz Márk
Bakai Nándor
www.lechnerkozpont.hu