Több mint 1200-an válaszoltak a TLE (Társaság a Lakásépítésért, Lakásfelújításért Egyesület) közvéleménykutatásának kérdéseire, amelyekben a bérlakásokkal kapcsolatos igényekről, illetve az állami lakáspolitikával kapcsolatban tettek fel kérdéseket.

2019 végén “Közhasznú lakásépítési program” címmel készítettek már javaslatot. Egy olyan bérlakásrendszer létrehozása volt a céljuk, amely minőségi lakhatást kínál a piacinál alacsonyabb, megfizethető áron, tulajdonszerzési lehetőséggel, és amely támogatja a családok gyermekvállalását. Alapjaiban hasonló bérlakásrendszerre tett javaslatot ez év elején a Magyar Nemzeti Bank mellett működő Lakás- és Ingatlanpiaci Tanácsadó Testület is.

Az elmúlt években a jövedelmeket meghaladóan nőttek az ingatlanárak és a bérleti díjak. Jelenleg sem a drága piaci, sem a többségében rossz minőségű szociális bérlakásokból nincs elegendő, a kettő között pedig nincsen kínálat. Felvetődik, hogy Magyarországon is kerüljön bevezetésre egy bérlakásépítési, bérlakásüzemeltetési rendszer, amely választ ad ezekre a kihívásokra.

Forrás: TLE kutatás

A bérlakásrendszer elindításához lényeges kiinduló kérdés: van-e valós igény a bérlakásokra. Ausztriában közhasznú építőtársaságok (GBV) építenek a piacinál olcsóbb, jó minőségű bérlakásokat a középréteg számára. Évente 15 ezer bérlakás épül ebben a rendszerben. Az építőtársaságok csak akkor kapják meg a projekthez az állami kedvezményeket, ha bizonyítják, hogy valóban van kereslet a tervezett bérlakásokra.

A KUTATÁS

Erre irányuló kutatás – az Egyesület ismeretei szerint – Magyarországon nem készült mostanában, ezért döntöttek úgy, hogy készítenek egy gyors felmérést. A közvéleménykutatás nem reprezentatív, de kiindulópont lehet egy fiataloknak szóló lakásprogram kidolgozásához, amelynek eleme lehet egy bérlakásépítési, -kezelési rendszer is.

KÉRDŐÍV FELÉPÍTÉSE

A kérdőíven 10 kérdés szólt a bérlakásokkal kapcsolatos igényekről, véleményekről, egy kérdés tettek fel az állami lakáspolitikával összefüggésben, három kérdés pedig a válaszadókra vonatkozott, hogy a válaszokat korcsoportonként, lakóhely-településtípusonként és munkaaktivitás szempontjából is tudják szűrni, csoportosítani.

EREDMÉNYEK

A kutatást 2020. február elején indították, és két hétig gyűjtötték a válaszokat az igylakunk.hu honlapon, illetve Facebook-oldalukon. Összesen 1227 db válasz érkezett. Előfordult, hogy egy-egy kérdésre kevesebb választ kaptak, ezt az adott válasz elemzésénél jelezték.

Mivel úgy gondolták, hogy egy közhasznú bérlakásrendszer kialakításánál kiemelt korcsoport jelentenek a 18-35 év közöttiek, az összes válasz ismertetése mellett az ő válaszaikat külön is hivatkozták. A grafikonok az adott kérdésre beérkezett összes válasz arányait mutatják.

A közvéleménykutatás eredményeit egy kutatási összefoglalóban gyűjtötték össze, amely itt olvasható.

 

 

Forrás: TLE

 

 

Guardian banner