2018. február 22., csütörtök

Facebook

Hirdetés

dimag x me 120x240

 

A honlap üzemeltetője a Build-Press Kft., a Magyar Építéstechnika szaklap kiadója.

Székhely: 1136. Budapest, Hollán Ernő utca 21/b

Szerkesztőség: 1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2.

Telefon/Fax: (+36-1) 239-1982

Adószám: 23820414-2-41

Cégjegyzékszám: 01-09-979630

Bankszámlaszám: OTP Bank 11709002-20624075

Általános információk és ügyfélszolgálat: (+36-1) 239-1982,  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A weboldal tartalmával kapcsolatos észrevételeit, valamint az oldal esetleges hibás működésével kapcsolatos észrevételeit az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címre küldje.

Köszönjük, hogy meglátogatta oldalainkat!

Jognyilatkozat

A www.magyarepitestechnika.hu weboldalt a Build-Press Kft. (székhely: 1136 Budapest, Hollán Ernő u. 21/b., cégjegyzékszám: 01-09-979630, a továbbiakban: üzemeltető, szolgáltató, adatkezelő) működteti.

A weboldal használatával, a regisztrációval, a hírlevélre való feliratkozással, valamint a szaklap megrendeléssel Ön az alábbi feltételeket, tudnivalókat elfogadja.

 

A Build-Press Kft. elkötelezett felhasználói és partnerei személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja ügyfelei információs önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. Az üzemeltető a személyes adatokat bizalmasan kezeli, és megtesz minden olyan biztonsági, technikai és szervezési intézkedést, mely az adatok biztonságát garantálja.

Üzemeltető adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos jogszabályokkal, így különösen az alábbiakkal:

 • 2011. évi CXII. Törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,
 • a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 1992. évi LXIII. törvény,
 • a kutatás és közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről szóló 1995. évi CXIX. törvény,
 • az elektronikus kereskedelmi, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törvény,
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény.

A jelen nyilatkozatban nem szabályozott kérdésekben a fenti törvények rendelkezései az irányadók.

A kezelt adatok köre: felhasználói név, név, jelszó, lakcím, számlázási cím, e-mail cím, telefonszám, faxszám, adószám, tevékenységi terület.

A regisztráció során kötelező jelleggel megadni kért adatok esetében a kötelező kifejezés nem az adatfelvétel kötelező jellegére utal, hanem arra, hogy vannak olyan rekordok, amelyek kitöltése nélkül a regisztráció/megrendelés nem zárulhat sikerrel, így bizonyos mezők kitöltetlenül hagyása, vagy nem megfelelő kitöltése a regisztráció/megrendelés elutasításához vezethet.

 

A weboldalra való belépéssel számítógépének egyes paramétereiről, illetve annak IP címéről naplófile készül. Az adatok kizárólag statisztikai célokat szolgálnak, az Üzemeltető kizárólag a weboldal fejlesztése érdekében használja fel őket. Az IP cím és a naplófile egyes esetekben személyes adatnak minősülhet.

 

Az adatkezelés célja a magasabb szintű szolgáltatás nyújtása a felhasználók részére különösen az alábbi területeken:

 • ahhoz, hogy eljuttassuk a Felhasználónak azokat a kiadványokat, amelyeket honlapunkon megrendel.
 • hírleveleink eljuttatásához;
 • belső nyilvántartáshoz;
 • programok, rendezvények ajánlásához;
 • a weboldal tartalmának fejlesztéséhez;
 • a weboldal frissítéséről történő tájékoztatáshoz;
 • a Weboldal tartalmának testre szabásához;
 • piackutatáshoz;
 • reklámküldéshez;

Az Üzemeltető a megjelölt céloktól eltérő célra a személyes adatokat nem használja.

 

Az oldalon történő bármely regisztráció során az adatszolgáltatás önkéntes. Erre való tekintettel, kérjük, amennyiben személyes adatai kezeléséhez nem kíván hozzájárulni, úgy azokat részünkre ne adja meg. A fentiekre tekintettel az Build-Press Kft. www.magyarepitestechnika.hu címen elérhető szolgáltatásaival kapcsolatos adatkezelések önkéntes hozzájáruláson alapulnak.

 

Az Üzemeltető a Felhasználókra vonatkozó valamennyi adatot és tényt bizalmasan kezel, azokat kizárólag a szolgáltatásai fejlesztéséhez, a hirdetési felületek értékesítéséhez és saját kutatás, statisztika készítéséhez használja fel. Az ezekről készült kimutatások publikálása csak olyan formában történik, amely nem alkalmas az egyes Felhasználók egyedi beazonosítására.

Felhasználó személyes adatait hozzájárulása nélkül az Üzemeltető nem továbbítja, nem teszi közzé, nem adja el, illetve nem adja bérbe és harmadik személy részére nem teszi hozzáférhetővé, ha csak ezen Adatvédelmi nyilatkozatban foglalt célok miatt szükséges, vagy azt jogszabály írja elő. Amennyiben az arra feljogosított hatóságok a jogszabályokban előírt módon kérik fel személyes adatok átadására a Szolgáltatót, az Adatkezelő - törvényi kötelezettségének eleget téve - átadja a kért és rendelkezésre álló információkat. Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben nem saját személyes adatait adja meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

Minden olyan esetben, ha a szolgáltatott adatokat a Build-Press Kft. az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről a Felhasználót tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerezi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.

Amennyiben az Üzemeltető tájékoztatást kívánna nyújtani azokról a termékekről és lehetőségekről, amelyek érdekelhetik a Felhasználót, ilyen jellegű tájékoztatást levélben, telefonon, faxon vagy e-mailben küld a Felhasználó részére, kivéve, ha ezek közül valamelyiket preferenciaként megjelölte.

Amikor a Felhasználó személyes adatait megadja, lehetősége van arra, hogy megjelölje, hogy azokat direkt marketing célokra az Üzemeltető ne használja fel. Amennyiben a Felhasználó ezt a lehetőséget választja, az Üzemeltető nem keresi fel a direkt marketing céljából. Ha a Felhasználó az Üzemeltető ügyfele, vagy korábban tájékoztatást kért tőle termékeinkről, előfordulhat, hogy termékskálájáról e-mailben is tájékoztatja, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri.

Amennyiben a Felhasználó azért adta meg személyes adatait, hogy e-mailben kapjon tájékoztatást az Üzemeltető szolgáltatásairól, továbbra is e-mailben fogja ezt elküldeni a részére, hacsak kifejezetten ennek az ellenkezőjét nem kéri. Egyéb esetben, amikor személyes adatait adja meg az Üzemeltető részére, lehetősége van kiválasztani, hogy szeretné-e az ilyen jellegű tájékoztatókat e-mailben is megkapni.

Személyes adataik kezeléséről a Felhasználók tájékoztatást kérhetnek. Az Üzemeltető kérésre tájékoztatást ad az érintettnek az általa kezelt adatairól, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az Üzemeltető nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről, továbbá arról, hogy kik és milyen célból kapják vagy kapták meg az adatokat. A tájékoztatás az Üzemeltető postai címén (1137 Budapest, Radnóti Miklós utca 2.), illetve az Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. e-mail címen kérhető.

Ugyanezeken az elérhetőségeken kezdeményezheti a Felhasználó személyes adatainak helyesbítését és törlését is. A weboldal szolgáltatásainak nem megfelelő igénybevétele esetén, valamint a Felhasználó saját kérésére a hozzá tartozó adatokat töröljük. A törlésre a törlési igény megérkezésétől számított következő munkanapot követő 24 órán belül kerül sor.

Személyes adatainak biztonságára az Üzemeltető nagy hangsúlyt fektet. Azért, hogy megakadályozzuk a személyes adatokhoz történő jogosulatlan hozzáférést, megfelelő fizikai, elektronikus eljárást alkalmazunk az on-line beérkezett adatok védelméért és biztonságáért.

Az Üzemeltető a személyes adatokat szerverein tárolja (1137 Budapest, Radnóti Miklós u. 2., - Struktúra Irodaház, III./305.), amelyek 24 órás személyi őrzéssel védettek.

Az adatkezelés időtartama

Az önkéntesen megadott személyes adatokat a felhasználási céljuk megszűnése esetén, vagy a Felhasználó kérelmére az Üzemeltető megsemmisíti.

Kérjük, hogy ezt az igényét vagy a személyes adatok kezelésével kapcsolatos bármely kérdését, megjegyzését e-mailen az  Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. címen jelezze az Üzemeltető felé.

 

Az adatokhoz hozzáférők köre

A Felhasználók által megadott személyes adatokhoz az Üzemeltető munkatársai férhetnek hozzá.

Személyes adatokat a megjelölteken kívül harmadik személyeknek az Üzemeltető nem ad át. Ez nem vonatkozik az esetleges, törvényben előírt, kötelező adattovábbításokra, amelyekre csak rendkívüli esetekben kerülhet sor. Az Üzemeltető az egyes hatósági adatkérések teljesítése előtt minden egyes adat tekintetében megvizsgálja, hogy valóban fennáll-e az adattovábbítás jogalapja.

Jogérvényesítési lehetőségek

Az a Felhasználó, aki úgy érzi, hogy az Üzemeltető megsértette a személyes adatok védelméhez való jogát, igényét polgári bíróság előtt érvényesítheti, vagy kérheti az alapvető jogok biztosának segítségét is.

Üzemeltető jogai és felelőssége

 

Az Üzemeltető által közzétett, harmadik személyek szellemi alkotásait (például cikkek, tanulmányok) felhasználni kizárólag a 1999. évi LXXVI. törvény keretein belül szabad. Minden, e korlátokat átlépő felhasználáshoz az adott szerző hozzájárulása szükséges.

A weboldal tartalma semmilyen esetben nem minősül szakmai tanácsadásnak, azt az Üzemeltető csupán tájékoztató jelleggel helyezi el.

A weboldal letöltéséből vagy elérhetetlenségéből eredő bármilyen kár megtérítését Üzemeltető kizárja.

A weboldalon található külső hivatkozások (a www.magyarepitestechnika.hu-tól eltérő címtartományra mutató link) követésével letöltött tartalom nem áll az Üzemeltető befolyása alatt. Amennyiben azt az arra jogosult kéri, a linket az Üzemeltető törli vagy módosítja.

 

A weboldal külsős szerzők által készített cikkei, valamint a Weboldalon megjelenő ajánlatok, hirdetések, tájékoztatók tartalma tekintetében az Üzemeltető minden felelősséget kizár. Üzemeltető fenntartja a jogot a cikkek, hozzászólások, ill. felhasználók által beküldött tartalom előzetes értesítés, figyelmeztetés és indokolás nélküli törlésére.

Az Üzemeltető fenntartja a jogot felhasználók kitiltására, a regisztráció előzetes értesítés és indokolás nélküli megszüntetésére.

A Build-Press Kft. a más által rendelkezésre bocsátott, a Build-Press Kft., mint közvetítő szolgáltató által nyújtott információs társadalommal összefüggő szolgáltatással továbbított, tárolt vagy hozzáférhetővé tett információért nem felel. Üzemeltető nem köteles ellenőrizni az általa csak továbbított, tárolt, hozzáférhetővé tett információt, továbbá nem köteles olyan tényeket vagy körülményeket keresni, amelyek jogellenes tevékenység folytatására utalnak.

Adatvédelmi információk:

 

The Magyar Építéstechnika (Hungarian Building Technology) is the journal of the National Federation of Hungarian Contractors (ÉVOSZ) and the Association of Hungarian Building Material Industry (MEASZ). It is a professional journal for the whole Hungarian construction industry. It has a practical approach to all the areas of the building and construction industry, from the planning through the basic material production to the structural and civil engineering and their technical development.

It is a general technical and trade journal of the building and construction industry. It gives an account of the development of the sector, the new technologies and products and offers solutions to possible problems. It reports regularly on the main events of the national and international building and construction industry, such as fairs, conferences and professional meetings. It pays special attention to the introduction – through examples – of those professional areas, that are equally important to engineers, building contractors, traders and users, as well as students wanting to learn about the newest issues of the industry.

 

TARGET GROUP

 

 • Structural and civil engineering companies, plumbers, gas and electrical fitters, building contractors, workmen
 • Architects, civil engineers, site engineers and structural engineers
 • Producers and retailers of construction materials, building contractors and workmen
 • Scientific institutions and schools specialized in the building and construction industry and quality control
 • Other (press, advertisers)

 

 

PERCENTAGE DISTRIBUTION OF THE TARGET GROUP

A Magyar Építéstechnika célcsoportjának százalékos megoszlása53% Structural and civil engineering companies, plumbers, gas and electrical fitters, building contractors, workmen

19% Architects, civil engineers, site engineers and structural engineers

4% Producers and retailers of construction materials, building contractors and workmen

24% Scientific institutions and schools specialized in the building and construction industry and quality control

 

 

THE TERRITORIAL DISTRIBUTION OF THE READERS OF THE JOURNAL HUNGARIAN BUILDING TECHNOLOGY

A Magyar Építéstechnika olvasóinak területi megoszlása

TARIFFS

Format Size Price
1/1 type size 185 × 250 mm 380 000 HUF / 1310 EUR
1/1 bleed   210 × 297 mm +5 mm bleed 380 000 HUF / 1310 EUR
1/2 landscape type size 185 × 125 mm 210 000 HUF / 725 EUR
1/2 landscape bleed size  210 × 143 mm +5 mm bleed 210 000 HUF / 725 EUR
1/2 portrait type size  90 × 250 mm 210 000 HUF / 725 EUR
1/2 portrait bleed size  103 × 297 mm +5 mm bleed 210 000 HUF / 725 EUR
1/3 landscape type size  185 × 85 mm 150 000 HUF / 518 EUR
1/3 landscape bleed size  210 × 105 mm 150 000 HUF / 518 EUR
1/3 portrait type size  58 × 250 mm 150 000 HUF / 518 EUR
1/3 portrait bleed size  71 × 297 mm 150 000 HUF / 518 EUR
1/4 landscape type size  185 × 62 mm 110 000 HUF / 380 EUR
1/4 portrait type size  90 × 130 mm 110 000 HUF / 380 EUR
1/6 landscape type size  185 × 42 mm 90 000 HUF / 310 EUR
1/6 portrait type size  58 × 130 mm 90 000 HUF / 310 EUR
Cover II., III. 210 × 297 mm 550 000 HUF / 1896 EUR
Cover IV.  210 × 297 mm 600 000 HUF / 2069 EUR
Put it publish it advertisement up to 25 g 1000 pcs   50 000 HUF / 173 EUR
Sticking, lacing-in up to 
25 g 1000 pcs
  65 000 HUF / 225 EUR

The price of PR articles is the same as the advertising prices. The commission of advertising agencies is 15%.

ONLINE TARIFFS
Format  Size Weekly price
Banners    
banner1  728 × 90 px 25 000 HUF / 86 EUR
banner2  250 × 100 px 20 000 HUF / 69 EUR
banner3  545 × 90 px 15 000 HUF / 52 EUR
banner4  160 × 160 px 12 500 HUF / 43 EUR
banner5  120 × 240 px 12 500 HUF / 43 EUR
PR-articles    
PR-article letters: 2000–2500   25 000 HUF / 86 EUR
PR-article in the newsletter /impression   +10 000 HUF / +35 EUR
Weekly newsletter
   
Text ad 1 line, 300 letters   6 000 HUF / 21 EUR
banner1  468 × 60 px 16 000 HUF / 55 EUR
banner2  468 × 120 px 26 000 HUF / 90 EUR
Product presentation article on the website in Product/Tools section  (for unlimited period of time)   50 000 HUF / 172 EUR

 

Ads can be submitted in image file formats (resolution 300 dpi) on FTP, in email, or on CD. Prices do not include V.A.T. We require print-ready material for all advertisment. Otherwise a technical fee of 10% will be charged based on ratecard prices.

TECHNICAL DATAMagyar Építéstechnika Construma Magazin
(Magyar Építéstechnika 2–3.)
Print run  5-6000 12 000
Printing method  sheetfed offset
web offset
Screen 60 dpi (150 lpi) 60 dpi (150 lpi)
Bindery stitching bindery perfect binding
Type area 185 × 250 mm 185 × 250 mm
Trim size 210 × 297 mm 210 × 297 mm
Bleed size  215 × 307 mm 215 × 307 mm

ADVERTISING SALES

Editorial Office: H-1137 Budapest, Radnóti Miklós street nr. 2.

Tivadar Fehér – Phone: (+36-30) 684-5279, E-mail: Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Fax: (+36-1) 239-1982, www.magyarepitestechnika.hu

MATERIAL DELIVERY DEADLINES

Issue  Deadline Add. hand down
Publishing date
2015/1.   15. 01. 2015. 23. 01. 2015.
02. 02. 2015.
2015/2–3.   01. 03. 2015. 20. 03. 2015.
30. 03. 2015.
2015/4.  25. 03. 2015. 08. 04. 2015.
20. 04. 2015.
2015/5.  22. 04. 2015.
06. 05. 2015.
18. 05. 2015.
2015/6. 27. 05. 2015.
10. 06. 2015.
22. 06. 2015.
2015/7–8. 
15. 07. 2015.
01. 08. 2015.
13. 08. 2015.
2015/9.   26. 08. 2015.
10. 09. 2015.
21. 09. 2015.
2015/10.   24. 09. 2015.
08. 10. 2015.
19. 10. 2015.
2015/11.  19. 10. 2015.
05. 11. 2015.
16. 11. 2015.
2015/12.
09. 11. 2015.
25. 11. 2015.
07. 12. 2015.

Keresés