2019. január 22., kedd

 

 

Szerzőink nemcsak mint tervezők, de tervezői művezetőként is részt vettek a Kossuth téri kiemelt beruházás részeként megvalósuló nagyszabású létesítmény – a mélygarázs és látogatóközpont – létrehozásában. Cikkükben* a tervezési és vasbeton-szerkezeti sajátosságokat mutatják be.

A Parlament Magyarország egyik legszebb, emblematikus épülete, s a hozzá méltó, nívós környezet létrehozása, a Kossuth tér átalakítása már régóta foglalkoztatja a magyar közéletet és politikát. A tér megújítására a múltban már voltak törekvések (több koncepció is készült), de anyagi lehetőség és a megfelelően határozott politikai akarat hiányában ezek a tervezés fázisában elakadtak.

A TERVEZÉSI FELADAT

A tér újjáépítésének szándéka 2011-ben került ismét a politikai döntéshozók elé, amikor is az országgyűlés határozatban döntött a Kossuth tér rekonstrukciójáról (1. ábra).

Meghatározták az átépítés során megvalósítandó fő feladatokat, a teljesítés határidejét, valamint felelős szervként kijelölték az Országgyűlés Hivatalát mint beruházót.

A specifikációk és követelmények további részletezésére az Országgyűlés Hivatala kidolgozta a Steindl Imre Programot, majd létrehozta annak programirodáját a beruházás koordinálására. A generáltervezői tevékenységre kiírt beszerzési eljárást a Középülettervező Zrt. (KÖZTI) nyerte el, aki tervezői alvállalkozóként az UVATERV Zrt.-t, a FŐMTERV Zrt.-t és az S73 Kft.-t vonta be a munkába. A beruházás lebonyolítói és műszaki ellenőri feladataira kiírt pályázaton az ÓBUDA-Újlak Zrt.-t választották ki.

1abra-Kossuth-web

Generálkivitelezőként, valamint a mélygarázs alaplemez feletti szerkezet generál szerkezetépítőjeként a KÉSZ Építő Zrt. nyerte el a projektet, a mélygarázs munkatér-határolására és alaplemezére kiírt kivitelezői pályázaton pedig a Bohn Mélyépítő Kft. futott be győztesként. A beruházásról további részletes információk és érdekességek olvashatók a www.nemzetfotere.hu weboldalon.

A KÖZTI generáltervezői irányítása alatt a tervezésben részt vevő felek feladata volt a tér felszíni rendezése, a mélygarázs és látogatóközpont, a Parlamenti Múzeum, valamint egyéb kapcsolódó munkarészek megvalósításához szükséges teljes körű tervezői tevékenység ellátása. Jelen cikk keretében a vasbeton szerkezetű mélygarázs és látogatóközpont szerkezeti kialakításának és szerkezettervezéséhez kapcsolódó tervezési feladatainak bemutatását tűztük ki célul. A műtárgy szerkezettervezése teljes egészében az UVATERV szakági tervezésében készült (Metró- és Szerkezettervező Iroda).

A MÉLYGARÁZS ÁLTALÁNOS KIALAKÍTÁSA

A mélygarázs a Parlament északi oldalán lévő téren helyezkedik el, a Duna rakparti támfalával szinte érintkezve, a többi oldalon utcákkal, épületekkel határolva. A déli oldalon álló Parlament kétszintes pincével alápincézett. A hatalmas épület speciális lemezalapon áll. A változó vastagságú, a kupola alatt 4 métert is elérő beton alapozás a kor technológiájával készített, rétegesen terített és szemcsés adalékanyagba bedolgozott cementhabarccsal kitöltött „ciklop" réteg, ami biztosítja az épület terheinek közvetítését a teherbíró altalajra.

A mélygarázs három földalatti szintet foglal el. A -2, -3 és -4 szintek 592 gépkocsi, 10 motorkerékpár és 30 kerékpár egyidejű befogadására alkalmasak. A felső szinten biztosítani kellett kisteherautók behajtását, ezért az emelt belmagasságú. A személyközlekedést három lépcsőház és három lift biztosítja. A látogatóközpont megközelítése akadálymentesített.

A látogatóközpont foglalja el a -1 szint nagyobbik felét, míg a maradék területen a nagy vastagságú földfeltöltés teljes értékű parkosítást tesz lehetővé. A komplexum négy főbejárattal rendelkezik. A mélygarázs a rakpartról és a Balassi Bálint utcából rámpás lehajtón keresztül közelíthető meg, a látogatóközpontnak a térről elegáns lépcsős, a rakpartról szintbeli megközelítése van.

2-abra-Kossuth-web

A látogatóközpont és a garázs rakparti bejáratainak árvízvédelmi biztosítása kettős védelmi vonallal történik (2–3. ábra). 

3-abra-Kossuth-web

SZERKEZETI KIALAKÍTÁS

Munkagödör határolás

A 72 × 111 méteres befoglaló méretű műtárgyat a budapesti jó vízvezető talajrétegek miatt vízzáró résfalas körülzárással terveztük. A 14,5–15,5 méter mély munkagödör határolása 60 centiméter vastag, kétsoros, ideiglenes kihorgonyzással biztosított résfallal történt, a sarkokban többsoros acélcső ducolat alkalmazásával. A résfalat az alaplemez földmunkasíkja alá 4,5 méterrel túlnyújtva terveztük, illetve a fokozott vízzárás biztosítása érdekében követelményként írtuk elő, hogy az alapkőzetet jelentő ép agyagba legalább 3,0 m-rel minden esetben be kell azt mélyíteni (1. kép). A felső rétegek vegyes feltöltések, változó teherbírásúak. Mélyebben tömör kavics, homokos kavics van. A terület alapkőzete az oligocén korú kiscelli agyag, ami nagy teherbírású, kis vízáteresztő képességű. 

1-kep-Kossuth-web

A résfal lavírsíkját a mértékadó árvízszinten, a 104,53 mBf. magasságon határoztuk meg. A résfal vízzáró betonból, a munkahézagokban a vízzárást fokozó fugaszalagokkal épült. A felső horgonysor az építési víz fölött indult, az alsó horgony víz alatti technológiával készült. A szerkezet mozgásának követésére mind a négy oldalon, a fal kb. harmadában 2-2 inklinométer csövet építettek be.

Mivel a garázs fölött nincs megfelelő leterhelő tömeg, a felúszás ellen a talajvízszint szabályozásával védekeztünk. A garázs alaplemeze alatt homokos kavicsrétegbe ágyazott drénrendszer, a résfal és a bélésfal között pedig felületi drén vezeti a vizet a gyűjtőkutakba. Az összegyűjtött vizet szivattyúk emelik a csapadékvíz-elvezető rendszerbe vagy felhasználható az épület üzemeltetéséhez.

A résfal számítását Plaxis 8 geotechnikai programmal végeztük, a jellemző keresztmetszetek figyelembevételével. Az északi, nyugati és keleti oldalon egy-egy mértékadó keresztmetszet méretezése elegendő volt a hasonló jellegű talajszerkezeti és felszíni adottságok következtében. A Parlament felőli résfalszakaszon három különböző keresztmetszet adódott, az Országház épülete és a csatlakozó szerkezetek miatt.

A határon belüli épületeket terhelésként vettük figyelembe, a talajvízből a tízéves dunai középvíz által okozott víznyomást számítottunk. A méretezésénél nagy hangsúlyt kellett fektetni a résfal alakváltozásának korlátozására, illetve a fokozott vízzárási követelmény miatt 0,2 milliméteres repedéstágassági határérték betartására.

A megbízói követelményeknek megfelelően az építéshez részletes kockázatelemzést kellett készítenünk, amelyben többek között a Duna vízszintjének és az építés előrehaladásának függvényében határoztuk meg a teendőket. A „figyelmeztetés", „készültség" és „vészjelzés" fokozatok legmagasabb kockázati szintjéhez a munkagödör elárasztása is figyelembe volt véve. A szükséges intézkedéseket leginkább az alakváltozások optimális mértékben való korlátozása határozta meg, a biztonsági szint egyidejű teljesítése mellett. Az értékelést a monitoring mérések napi gyakoriságúra való sűrítése valós idejűvé tette.

A tervezésre fordított energiát a 2013. évi árvíz miatt jól kamatoztattuk. A kockázat-elemzésben meghatározott intézkedéseket gördülékenyen tudtuk végrehajtani. (2. kép).

2-kep-Kossuth-web

A normális helyzet és vészhelyzet tudatosulása között csak egy hét állt rendelkezésre, amiből a feltöltésre négy napra volt szükség. A tervezett feltöltést a rakpart víz alá kerülése előtt néhány órával, sikerrel be is fejezték. A rekordmagasságú, az eddigi maximumot 40 centiméterrel meghaladó árvíz a gondos előkészületeknek és a terv szerinti és jó minőségű építésnek köszönhetően maradandó károsodás nélkül, mintegy 20 napos késést okozva levonult. A monitoring rendszer sűrített mérései nemcsak a pillanatnyi biztonságra adtak felvilágosítást, de a precíz adatsorok későbbi feldolgozása hasonló helyzetek megoldásához és a tervezési paraméterek pontosításához is felhasználhatók lesznek (3. kép). Az árvízi helyzet alatti mérések segítségével számítással is folyamatosan lehetett követni és ellenőrizni az eseményeket.

3-kep-Kossuth-web

A mélygarázs és látogatóközpont szerkezete

A garázs nyitott munkagödörben, alulról felfelé haladva épült, folyamatos nyílt víztartással, hagyományos vasbeton szerkezettel. A belső vizek a lejtésben kialakított födémekről folyókákon keresztül a beszivárgó talajvíztől független külön rendszerbe gyűlnek, amelyeket az alaplemezbe bebetonozott csőrendszer juttat az aknákba. A szennyezett vizet olajleválasztás után lehet a csatornába emelni.

A terheléstől függően a 85, illetve 120 centiméter vastag alaplemez vízzáró betonból épült. Az alátámasztást a garázsszinteken a forgalomhoz jól illeszkedő 60 × 110 centiméteres nyújtott körpillérek biztosítják. A garázs 8,40 × 8,10 méteres raszter osztása a hasonló rendszereknél kényelmesebb forgalmat tesz lehetővé. A belső födémek vastagsága a terheléshez igazodva 25–35 centiméter között változik. A vastagabb lemezek a nagyobb forgalmi terhelés és az igényesebb, nehezebb burkolatú területek alatt vannak. A zárófödém a nagy vastagságú földfeltöltés alatt 85 centiméteres, a látogatóközpontnál elegendő volt az 50 centiméter is. Itt a víz- és hőszigetelés rétegrendje felett épp csak elfér az útburkolat minimális rétegvastagsága, ezért a födémet a kialakítandó új felszín terepviszonyait követve, lejtésben terveztük meg. A kis vastagság miatt a hajlítási és átszúródási igénybevételek felvétele gondos tervezést igényelt. A szerkezetek általában C30/35 betonminőséggel épültek, de különleges esetekben szükséges volt a C35/45 szilárdsági osztály alkalmazása is (4. kép).

4-kep-Kossuth-web

4-abra-Kossuth-webA vasbeton szerkezetek méretezése Axis VM 10 statikai program felhasználásával készült. A 0,2 milliméteres repedéstágassági korlátozás miatt a modellezést a feladathoz illeszkedően rugalmas és pontszerű alátámasztás mellett is elvégeztük. Az elsőt a vasaláshoz, a másodikat a reakciók meghatározásához használtuk fel (4. ábra).

A vasbeton szerkezetek felületi minőségének a látszóbeton minősítés különböző fokozatainak megfelelő követelményeknek kellett megfelelnie. Általában az SB2 minőséget kellett elérnie, de a látogatóközpont egyes felületein SBs szint volt az igény. Itt a fehércement alkalmazása is nehezítette a feladatot. A födémre állított, a tervezéskor 1400 tonnásra becsült szobor megtámasztása az érintett terület jelentős megerősítését igényelte.

Keresés